Home / Education / Continuing Education / News /

Информационни дни Еразъм+

10.12.2019

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) организира ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЕРАЗЪМ+.

Информационните дни ще се провеждат в Централно фоайе на УАСГ от 10.12.2019г. до 12.12.2019г.

Служителите на ЦМДМ ще разясняват възможностите, които предлага програма Еразъм+ за мобилност на студенти, докторантии преподаватели и ще дават информация за съществуващите покани.