Home / International office / ERASMUS+Programme countries / OLS (онлайн езикова подготовка)

OLS (онлайн езикова подготовка)

OLS е безплатна онлайн езикова платформа, предназначена за участници в „Еразъм+“. С помощта на OLS, всички класирани кандидати тестват текущото си ниво по езика, който ще използват, докато са в чужбина. Резултатите не са пречка за участие в „Еразъм+“ , а предоставят достъп до езиков курс към OLS. 

 

 

 Какво предлага OLS?

OLS предлага онлайн езикови тестове и курсове. Гъвкавостта на инструмента позволява да се работи с темпо, определено от участника, както и да се адаптира езиковото обучение така, че да съответства на индивидуалните потребности и интереси. OLS предоставя голямо разнообразие от възможности за подобряване на езиковите умения. Може да се посещават тематични „Групови отворени онлайн курсове“ (ГООК) където участниците могат да се възползват от онлайн занятия с преподавател, носител на езика или с да се запознаят с други участници в OLS.
OLS се предлага на 24 езика.