Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / ESN UACEG

ESN UACEG

 

Еразмус Стюдънт Нетуърк (ЕСН) е една от най-големите студентски организации в Европа. Съществува в над 100 висши училища, в над 40 държави.

Еразмус Стюдънт Нетуърк България (ЕСН) е основана през 2008 година, а днес вече присъства в няколко града в страната и има 11 местни секции с активни доброволци, сред които е и ESN UACEG.

За 35-годишната си история, ЕСН е помогнала на над 350 000 местни и чуждестранни студенти преди, по време и след мобилност по програмата "Еразъм+". Днес организацията има повече от 15 000 активни членове, които са доброволци. Това е неправителствена организация, която се базира на изградени и вече утвърдили се ценности, които са отличителен белег сред Еразъм програмите, а и е единствената оторизирана от Европейския съюз за дейността си.

Всички организации, имитиращи дейността на ЕСН, логото, идеите и представящи се за тях, не са одобрени от нас и нямат нищо общо с организацията. Всички дейности, които се организират от имитиращи организации или с подобна дейност, които не са ЕСН, не работят с университета и не можем да гарантираме сигурността Ви с тях. Международен отдел и ЕСН работят пряко едни с други и всяка дейност, активност и мероприятие на ЕСН е под знанието и конторла на партниращите университети. Организацията е доброволческа и доброволците, участващи в нея, нямат финансови облаги при провеждането на дейността си. ЕСН се базира на идеята ,,Студенти помагат на студенти“ и е напълно доброволческа. Всички средства, които биват събрани, се използват изцяло за дейността на организацията и нищо извън това. Всяка екскурзия или друго събитие, провеждащо се извън територията на града, в който се помещава ЕСН, организирано за Еразъм студенти, се изпълнява в партньорство с професионална туристическа фирма, с цел осигуряване на максимална сигурност по време на пътуване, за всички включили се студенти. По време на организацията на този тип активности не се спестяват средства от към застраховки, настаняване и други видове задължителни елементи за организирането на пътуването. ЕСН спазва стриктно правилата за безопасност изисквани от ЕС и ЕСН Интернешънъл.

ESN публикува ръководство за студенти – „Erasmus: A Complete Guide“ - https://www.esn.org/news/erasmus-guide Ръководството предлага полезна информация за студентите в трите етапа– преди, по време и след мобилността по програма Еразъм+

 

Фото галерия

  • ESN
  • ESN
  • ESN
  • ESN
  • ESN

 

ESN UACEG  e неправителствена организация, чиято основна цел е да оказва подкрепа на студентите в УАСГ, заминаващи или идващи на мобилност по програма Еразъм+.

Връзка със студенти от УАСГ, осъществили Еразъм+ мобилност, може да направите чрез тяхната организация ЕСН УАСГ на email uaceg@esnbg.org или чрез страницата им във Фейсбук.