Начало / За Университета / Синдикати / ВОН - КНСБ / Здравно осигуряване

Здравно осигуряване

Вследствие на договорените условия в чл. 59, ал. 2, т. 1 от Колективния трудов договор, по дългогодишна идея на ВОН-КНСБ в УАСГ, и след проведена процедура по Закона за обществени поръчки, на 29 юли 2021г. между УАСГ и ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС“ ЕАД се подписа Договор за доброволно здравно осигуряване чрез медицинска застраховка на служителите и работниците в УАСГ за срок от една година (01.08.2021г.-31.07.2022г.).

По този начин УАСГ се превърна в първото Държавно висше училище, което предприе превантивни мерки за предпазване живота и здравето на своите високо квалифицирани служители чрез заплащане на ежемесечни застрахователни премии за сметка на работодателя на стойност от 25 лв.

Срещу тази сума всяко застраховано лице, в рамките на застрахователната година, може да получи извънболнична помощ с лимит до 1500 лв., болнична помощ с лимит до 3500 лв., възстановяване на средства за лекарствени продукти, вкл. за диоптрични стъкла с лимит до 1000 лв., и дентална помощ с лимит до 150 лв., или общо над 6 000 лв.

Някои от предимствата на доброволното здравно осигуряване са:
• използване на лечение и възстановяване на финансови разходи, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, т.е. за разходи които не се възстановяват от НЗОК;
• свеждане до минимум чакането пред лекарския кабинет;
• възможност за ползване на медицински услуги без направление от личен лекар;
• възможност за избор на болнично заведение и специалист от мрежата на застрахователя според местоположението и/или желанието на застрахованото лице;
• бързо обслужване чрез мобилното приложение или онлайн портала на застрахователя.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ НА ЛИНКОВЕТЕ ПО-ДОЛУ:

- Листовка с инструкции на застрахователя, която е прикрепена към всяка идентификационна карта;

- Представяне на B-assist - мобилното приложение на Застрахователя;

- Кратко видео за застрахователните покрития по договора; 

- Договор между УАСГ и Застрахователя;

- Съобщение - за принтиране на формат А4

- Застрахователни покрития

- Общи условия по застраховка "Здравна грижа"

- Списък на доставчиците на здравни услуги към 01.06.2021г.

- Заявление за възстановяване на медицински разходи