Home / Become a Student / Regular / Parttime Courses / Новини за кандидат-студенти / Минимални балове за спец. Архитектура и ЛАЛП

Минимални балове за спец. Архитектура и ЛАЛП

Минимални балове за специалности "Архитектура" и "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране" след второ класиране КСК 2021/2022

Специалност "Архитектура":

Жени - 24,360

Мъже - 20,440

Специалност "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране":

Жени - 22,990

Мъже - 18,870