Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 54 (2021) / Брой 4

Брой 4

 

 
 • Изследване на съвместимост на строителни габарити – за долна част

М. Лепоев, Л. Георгиев, В. Жеков

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на състоянието и изследване на възможност за усилване на комбиниран пътен мост до жп гара Копривщица

A. Жипонов, В. Николов, Л. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • A. Жипонов, В. Николов, Д. Димитров, М. Трайкова

Анализ на стомано-стоманобетонни комбинирани елементи при дъгови конструкции

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на климата върху пътната конструкция

В. Филипова, Б. Йоцов

(пълен текст PDF)

 

 • Постигане на целите за устойчиво развитие чрез влагане на строителни отпадъци в нови асфалтови смеси

Г. Грозев, В. Филипова

(пълен текст PDF)

 

 • Опитна постановка за изследване на влиянието на формата на основната плоскост върху носещата способност на земната основа при плоскостни фундаменти

Ц. Иванов, М. Тодоров

(пълен текст PDF)

 

 • Тенденции на изменение в режима на високите води в Дунавския басейн на България в условия на климатични промени

М. Маврова-Гиргинова, М. Печинова, Д. Пенчева, Д. Йолова

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на фъстъчените черупки като адсорбент за отстраняване на метиленово синьо (МВ)

С. Лазарова, С. Димитрова, Р. Тонев, И. Михайлова, Г. Димова

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментална постановка за изследване на анкерни устройства за катерещи се кофражи

В. Николов, Л. Хрисчев, П. Христов

(пълен текст PDF)

 

 • Изменение на скоростта и дълбочината на карбонизация във функция на факторите на състава и структурните характеристики на бетона

Б. Петров, Г. Алиманова

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на неопределеността на разходите през жизнения цикъл на сгради

Ж. Манчева

(пълен текст PDF)

 

 • Разработване на модел за оптимизиране на сертификацията на сгради в условията на устойчиво строителство

Р. Атанасова, Н. Банишка, Й. Ценкова

(пълен текст PDF)

 

 • Използване на устойчиви строителни технологии като комбинация на традиция и новаторство

Д. Пашов, М. Трайкова, М. Металкова-Маркова

(пълен текст PDF)

 

 • Образователната необходимост от изследването на биоформите в контекста на архитектурата като художествено явление

П. Савов, И. Тодоров

(пълен текст PDF)

 

 • Владетелската базилика във Велики Преслав – експеримент при експониране на културната ценност

В. Панджарова

(пълен текст PDF)

 

 • Eкспериментът модул: вертикално надстрояване в историческа среда

Н. Дишкова

(пълен текст PDF)

 

 • Ново културно наследство. Архитектурата на България след Втората световна война

A. Василева, Е. Кълева

(пълен текст PDF)

 

 • Дизайн – изберете знака

Цв. Гиргинова

(пълен текст PDF)

 

 • Марко Азопарди – размисли на един студент по архитектура

Л. Бианко

(пълен текст PDF)