Начало / Студенти и Докторанти / Общежития

Общежития

УАСГ разполага с 6 входа от блоковете в Студентски град - 33Б, 34А, 34Б, 35, 36А и 61Б и с около 900 стаи за настаняване на своите студенти.


Комисията по социално – битови въпроси на учащите се (КСБВУ) се занимава с настаняването на студенти, докторанти и преподаватели в общежитията на УАСГ. КСБВУ разглежда молби за настаняване, пренастаняване и преместване на студенти в общежитията на УАСГ, жалби, оплаквания и др. КСБВУ извършва класация на кандидатите за общежитие. Определя конкретните стаи в общежитията за всеки студент на УАСГ, имащ право на такава. Поддържа базата данни за общежитията. КСБВУ не се занимава директно със събиране на наемите.

Постоянен състав на КСБВУ за 2022г.:

 • доц. д-р инж. Лазар Георгиев - председател на КСБВУ
 • Румяна Минкова - инспектор КСБВУ
 • Емил Антонов - студент - отговорник за бл. 33, вх. Б
 • Памела Димитрова - студент - отговорник за бл. 34, вх. А
 • Теодора Василева- студент - отговорник за бл. 34, вх. Б
 • Лия Янкулава - студент - отговорник за бл. 35
 • Красимир Въгленов - студент - отговорник за бл. 36, вх. А
 • Йорданка Миовска - студент - отговорник за бл. 61, вх. Б
 • Амина Рамез - студент - отговорник за студентския стол

Информация, отнасяща се до общежитията може да намерите на следните връзки:

Как да кандидатствате за общежитие?

Образци и документи за кандидатстване:

Информация, отнасяща се до видеонаблюдение и контрол на достъпа в бл. 36А:

 

Настанителна кампания 2022/2023 г.

Заповед на Ректора № 355/19.05.2022 г.

Заповед на Ректора № 658/04.10.2022 г.

Второ класиране 2022 г.

Първо класиране 2022 г.

Трето класиране 2022 г.

Имейл адреси за връзка с КСБВУ: ksbvu_adm@uacg.bg, ksbvu1@abv.bg


Забележка:   Във връзка с нереалистичните очаквания за условията в Студентските обшежития е желателно преди да заплатите наема си да извършите оглед на стаята. В случай, че не Ви удовлетворява попълвате при Управителя на блока „ Декларация за отказ за настаняване“  и не дължите нищо. Ако сте заплатили наема си и откажете да се настаните „Системата за настаняване“ разрешава напускането Ви на първо число на следващия месец и не може да Ви бъде върната заплатената сума.
 
За бл. 33 – тел. – 02/ 868 97 26
За бл. 34a - тел. - 02/ 423 19 21
За бл. 36а – тел. – 02/ 862 95 25
За бл. 34б – тел. – 02/ 862 47 76
За бл. 35 – тел. – 02/ 862 94 18
За бл. 61б – тел. – 02/ 961 60 39

Тук можете да намерите ценоразписа за наемите в общежитията

 
СЛЕД  01.01.2021г. ПЛАЩАНИЯ „В БРОЙ“ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

 Наемите могат да бъдат платени на касата на СО, нова сграда, корпус А, ет. 2 до КСБВУ /всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч./ –  чрез ПОС терминал или на следната банкова сметка:

BG86UNCR75273100079701
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - Корпоративен филиал "Св. Неделя"
Гр. София, Площад "Света Неделя" №7
УАСГ – ССОС, бул. "Хр. Смирненски" №1
Основание за плащане: три имена, блок/стая, месец/и за които е плащането.

Студентите имат право да участват в управлението на общежитията, като могат да бъдат членове на Комисията по социално-битови въпроси на учащите (КСБВУ) и членове на Домовите съвети към всеки вход.

Aко имате въпрос или проблем свързан с общежитието, може да се свържeте:

 • със студент - член на комисията на телефон: 02/8661774 или на stud_adm@uacg.bg;
 • с инспектор настаняване - 02/9634183 или 02/9635245 вътр. 511