Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 55 (2022) / Брой 3

Брой 3

  

 
 • Поведение на кутиеобразно стоманобетонно сечение с широка натискова зона при несиметрично натоварване

П. Василев, П. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на динамичните параметри на движението на железопътни возила при преминаване през стрелки и коловозни съединения

С. Тодоров, М. Илиев

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално определяне на стойностите на лъкатушните сили в стоманен жп мост

Л. Здравков, В. Танев, Л. Георгиев, М. Лепоев, Н. Керенчев

(пълен текст PDF)

 

 • Въглероден отпечатък при изпълнението на конструкцията на монолитни стоманобетонни сгради – оценка на вложените строителни материали

Л. Хрисчев, Ю. Работова-Христова, Я. Кънчева, К. Радлов

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на анкерни устройства за катерещи кофражи – изпитване на пилотни опитни образци

В. Николов, Л. Хрисчев, П. Христов, Г. Иванов, Б. Даалов

(пълен текст PDF)

 

 • Ново архитектурно наследство. Опазване чрез развитие

A. Василева, Е. Кълева

(пълен текст PDF)

 

 • Моделиране на структурните трансформации в градовете в полосата на транснационалните комуникационни коридори

М. Ненчев, М. Давчева, М. Танов, Г. Костадинов, Я. Стоев, К. Кусева, Ж. Стойчева

(пълен текст PDF)

 

 • Проблеми на градското планиране в условията на демократично управление и пазарна икономика в България, по примера на град София

В. Симеонова, В. Манева

(пълен текст PDF)

 

 • Архитектурните технологии на XX век: от предизвикателство към възможност

Цв. Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • Структура на черупкови конструкции от дървесина

М. Арнаудов

(пълен текст PDF)

 

 • Ирационалната урбанизация

Д. Милкова

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на надлъжни пукнатини във функционално-градиентни греди с вискозно-еластично поведение

В. Ризов

(пълен текст PDF)

 

 • Пространствени трептения на тяло с една неподвижна точка – аналитични и числени изследвания

П. Павлов, Т. Тодоров, Р. Николов, Е. Хинкова

(пълен текст PDF)

 

 • Изготвяне на технологична схема за използване на термографски изображения при анализ на общата енергийна ефективност на селскостопанска сграда

П. Малджански, П. Чобанов, С. Кацарска-Филипова, Д. Филипов

(пълен текст PDF)