Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 55 (2022) / Брой 4

Брой 4

 

 
 
 • Веселина Троева и образованието по урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия, София 

Л. Бианко

(пълен текст PDF)

 

 • Нов живот за старите сгради 

Ив. Бобев

(пълен текст PDF)

 

 • Теоретичен урбанистичен модел за отразяване, защита, опазване и развитие на културното наследство в устройственото планиране 

Д. Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • Основни принципи, подходи и понятия, приложими в устройственото планиране и в дейностите по опазването и развитието на културното наследство 

Д. Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • Културно наследство и устройствено планиране – урбанистични потенциали и взаимовръзки 

Д. Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • Архитектурно моделиране чрез дигитални инструменти – възможности за включване в най-ранните фази на проектиране 

М. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Интегриране на съвременни жилищни разпределения при реконструкция на съществуващи исторически сгради 

Ст. Попов

(пълен текст PDF)

 

 • Интегриране на исторически фасади при различни варианти на реконструкция 

Ст. Попов

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментът интерактивен музей 

В. Панджарова

(пълен текст PDF)

 

 • Съвременни реализации на логистични и складови сгради в България 

A. Писарски, Р. Писарска

(пълен текст PDF)

 

 • Количeствен анализ чрез термографски снимки на изпълненото топлоизолиране на ограждаща конструкция 

Л. Чобанова, Пл. Чобанов

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на ефективността на топлоизолиране за етаж при комбинирането му със съседните етажи по височина 

Пл. Чобанов, Л. Чобанова

(пълен текст PDF)

 

 • Етапи при решаването на обратната задача на динамиката 

Т. Тодоров

(пълен текст PDF)

 

 • Физични основи на магнетоелектропорацията. Теоретичен модел (част I) 

A. Апостолов, И. Апостолова, Ю. Веселинова

(пълен текст PDF)

 

 • Физични основи на магнетоелектропорацията. Числени пресмятания и дискусия (част II) 

A. Апостолов, И. Апостолова, Ю. Веселинова

(пълен текст PDF)