Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Студентска мобилност за обучение (СМО) / ПО ВРЕМЕ на мобилността

ПО ВРЕМЕ на мобилността

Първият ден от началото на учебната година обикновено е организационен или ориентировъчен за пристигащите студенти, т.нар. Welcome day. Присъствието е силно препоръчително.

 

При пристигане в приемащия университет, студентът попълва :

  •  ARRIVAL FORM  -  Формуляр за потвърждение на началната дата на мобилността

След попълването му, формулярът се изпраща за подпис по имейл на Международен отдел на приемащата институция. Вече подписаният документ, следва да бъде изпратен на ЦМДМ на имейл: aceint@uacg.bg 

По-подробна информация относно съдържанието и попълването на документа можете да намерите тук 

Промени в периода на престой :

Ако очакваният период на престой е по-дълъг от посочения в договора, студентът трябва да изпрати писмо за продължение на престоя ПРЕДИ края на мобилността по договор.