Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни (асоциирани към Програмата) / Студентска мобилност за обучение (СМО) / ПО ВРЕМЕ на мобилността

ПО ВРЕМЕ на мобилността

Първият ден от началото на учебната година обикновено е организационен или ориентировъчен за пристигащите студенти, т.нар. Welcome day. Присъствието е силно препоръчително.

 

При пристигане в приемащия университет, студентът попълва :

  •  ARRIVAL FORM  -  Формуляр за потвърждение на началната дата на мобилността

След попълването му, формулярът се изпраща за подпис по имейл на Международен отдел на приемащата институция. Вече подписаният документ, следва да бъде изпратен на ЦМДМ на имейл: aceint@uacg.bg 

По-подробна информация относно съдържанието и попълването на документа можете да намерите тук 

Промени в периода на престой :

Ако очакваният период на престой е по-дълъг от посочения в договора, студентът има възможност да поиска продължение на престоя си, запазвайки всички права, които има като участник в програмата.

Участникът следва да попълни и изпрати по мейл първо на своя университет писмо за продължение на престоя, мин. един месец ПРЕДИ края на мобилността по договор. За този период финансиране не се предоставя.