Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 56 (2023) / Брой 4

Брой 4

  

 
 • Публикационната дейност на УАСГ в реферирани и индексирани издания през новото хилядолетие

Т. Венелинов, З. Димитрова

(пълен текст PDF)

 

 • Определяне на усилията в стоманени обтегачи чрез безразрушителни динамични изпитвания

В. Танев, Г. Василев, Б. Белев, Н. Керенчев, Е. Йорданов

(пълен текст PDF)

 

 • Управление на доставките в строителството в условията на пандемична обстановка

В. Желязкова

(пълен текст PDF)

 

 • За необходимостта от формиране на локален набор записи на акселерограми за инженерни анализи на строителни конструкции

М. Кутева-Генчева, Цв. Георгиев, Тр. Цветкова

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на степента на натоварване и условията на работа на строителната механизация върху екологичния отпечатък при изграждането на сгради и съоръжения

Ю. Работова-Христова, К. Радлов, Л. Хрисчев, Я. Кънчева, Е. Ринкова

(пълен текст PDF)

 

 • Особености при експерименталното изследване на цикличното поведение на стомана клас S235JR при големи пластични деформации

Н. Арнаудов, Цв. Георгиев, В. Танев

(пълен текст PDF)

 

 • Развитие на промишлената архитектура в България по отношение на хибридни пространства и смесени сгради в контекста на фабриката на бъдещето

Й. Христов, Е. Михов

(пълен текст PDF)

 

 • Aдаптиране на подхода „създаване на място“ при обновяване на публичните пространства в българските градове. Случаят Пловдив

М. Ташева-Петрова, М. Бадева

(пълен текст PDF)

 

 • Визуалният образ и неговата трансформация в дигиталната ера

М. Милова

(пълен текст PDF)

 

 • Регионални структурни промени на българските градове в транснационалните полоси

М. Ненчев, М. Давчева, М. Танов, Г. Костадинов, Я. Стоев, К. Кусева, Ж. Стойчева

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на комфорта на пътуване при движение по железопътната инфраструктура

С. Тодоров, М. Илиев

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на обхвата на интермодалните превози в железопътната мрежа на Република България

С. Тодоров, Д. Нитова

(пълен текст PDF)

 

 • Цифрова трансформация в хидротехниката: развиване на BIM с елементи на изкуствен интелект

М. Маврова-Гиргинова

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на влиянието на температурата върху надлъжни пукнатини в нехомогенни греди

В. Ризов

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на нормативната база в областта на акустиката на учебни помещения в европейските страни и приложение у нас

Н. Иванова, С. Джамбова

(пълен текст PDF)

 

 • Измерване по стандарт на място на звукоизолацията на преградни елементи между учебни помещения

С. Джамбова, Н. Иванова, И. Христев

(пълен текст PDF)