Начало / Студенти и Докторанти / Център за кариерно развитие

Център за кариерно развитие

Основните направления на дейността на Кариерен център УАСГ са свързани с подпомагане на студентите и младите специалисти за преминаване от академична в работна среда чрез предоставяне на информация относно:

  • свободни стажантски, стипендиантски и работни позиции;
  • конкурси в областта на архитектурата и инженерните науки.
Кариерният център УАСГ е съветник на младежите по всички въпроси, свързани с кариерата им, както и ги подпомага при кандидатстването за различни позиции – чрез съвети за подготовка на документи за кандидатстване (автобиографии - изтеглете бланка от тук BG, EN и мотивационни писма, съвети за поведение по време на интервю, информиране относно видовете договори и т.н.).
 
 
Кариерен център УАСГ разполага с богата и непрекъснато актуализираща се база данни със студенти, които регулярно получават информация за различни свободни позиции, конкурси и програми.
 

Моля, посетете уебсайта на Центъра за кариерно развитие на УАСГ

 

В него ще намерите информация за фирми, предлагащи работни места и стажове за студенти от УАСГ.

Ако сте студент в нашия университет може да се регистрирате и да намерите добра реализация.