Начало / Библиотека / Библиотечно-информационни услуги / Дигитализирани издания

Дигитализирани издания

Фото галерия


Как да четете дигитализирани учебници/книги? (Ако имате читателска карта и парола):

1.      Влизате в електронния каталог

2.      Отбелязвате в "Параметри за търсене" - "Търсене в сканирани обекти"

3.      Търсите заглавието по ключови думи и кликвате на "пълен текст"

По-подробно тук

 Достъп до дигитализираните издания се дава на преподаватели, докторанти, служители и студенти в УАСГ при издаване на читателска карта.

Външни потребители имат право на достъп до дигитализираните издания, автореферати и дисертации, защитени в УАСГ, в електронен вид само в читалнята на само на защитени компютри в читалнята.

На дигитализираните издания, собственост на библиотеката на УАСГ, се осигурява защитата на авторските права чрез организационни и технически средства:
• а) Подписване на декларация за защита на авторските права от читателите;
• б) Достъп до дигитализираните издания в електронния каталог чрез потребителско име и парола;
• в) Поставяне на воден знак на дигитализираните издания;
• г) Защита от копиране и принтиране на текста и илюстрациите в дигитализираните издания.

Преподавателите и служителите могат да поискат дигитализиране на определени библиотечни единици (или части от тях), като за целта попълват заявка:
• книги, учебници или албуми;
• на статии от периодични издания;
• други материали.

За да попълните онлайн заявките е необходимо да бъдете в своя служебен профил в Google.

Заявка за дигитализиране, която може да разпечатате - pdfdocx

Забележка:
• Заявките са предназначени само за преподаватели и служители!
• Когато материалите не са собственост на библиотеката е необходимо да бъдат предоставени материалите за дигитализация и поръчителят да докаже собствеността си върху авторските права.

Читателите губят правото си на достъп до дигитализираните издания:
• След подписване на обходен лист;
• При докторантите се прекратява достъпът след изтичането на срока на докторантурата;
• При неизплатени задължения от начислени глоби;
• При изтичане срока на читателската карта.

Анкета: Доволни ли сте от използването на дигитализираните учебници на Библиотеката на УАСГ?

История:
Дигитализацията на библиотечни издания в БИНОЦ на УАСГ започва по Проект осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по договор BG161PO001/1.1-07/2009/003 “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания, обновяване и модернизация на библиотечния център на УАСГ, гр. София”.
Закупен е Роботизиран скенер Kabis II на Kirtas Technologies Inc. и софтуер за обработка към него BSE (Book Scanner Editor), както и Xerox WorkCentre 7545.
Допълнително е закупен софтуер за OCR обработка – Abbyy FineReader 14.
Ползва се и Open Source софтуера Scan Tailor.