Начало / Библиотека / Библиотечно-информационни услуги / Електронен каталог

Електронен каталог

Електронният каталог съдържа библиографските описания на библиотечните единици налични в библиотеката, чрез който може да се търси по различни показатели.

Електронният каталог на библиотеката е общодостъпен в Интернет на адрес:
https://lib.uacg.bg/
 
Дисертации (с разрешение за ползване от автора), защитени в УАСГ от 2012 г. до днес са достъпни в електронен вид само на компютър  в Библиотеката със специално предназначение с повишена защита от неоторизирано разпространение, съответстващо на изискванията на закона за авторското право и сродните му права.