Home / Students / Student News /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел ПРАКТИКА по програма Еразъм+ 2023/2024 / Програмни страни - ВТОРА ПОКАНА

17.05.2023, ЦМДМ

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през учебната 2023-2024 г. в направление: мобилност за студенти, докторанти и дипломанти с цел практика - ВТОРА ПОКАНА

Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс през учебната 2022-2023 г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4,00 от завършените семестри.

Докторантите трябва да представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Дипломантите трябва да кандидатстват и да подадат документи преди датата на защита на дипломната си работа.


Желаещите кандидати могат да подадат документи в срок до 15.05.2023 г., 12,00 ч.
Необходими документи за кандидатстване - ТУК: