Home / Students / Student News /

Покана за участие в словашката стипендия за чуждестранни студенти, преподаватели и учени 2023/224 г.

06.04.2023, ЦМДМ

Отворена покана за подаване на
заявления за Националната
стипендиантска програма на Словашката
република в подкрепа мобилността на
чуждестранните студенти, докторанти,
преподаватели във висши училища,
научни и художествени работници за
академичната 2023/2024 г.

Крайният срок за изпращане на
заявленията за отпускане на
стипендията през АКАДЕМИЧНАТА 2023/2024 Г.
Е НА 30 АПРИЛ 2023 Г. ДО 16:00 Ч.

Повече инфомация може да бъде намерена
на страниците в интернет: www.stipendia.sk [1]
или www.scholarships.sk [2]

Подробна информация може да бъде
предоставена от г-н Ондрей Арадски ( Ondrej
Aradský) e-mail: nsp-foreign@saia.sk tel.: +421 2 5930 4733. flyer NSP +
webinar – OneDrive (sharepoint.com) [3]

www.euraxess.sk [4]Source: Посолство на Словашката република в София