Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” 2020/2021 / Програмни страни - ПЪРВА ПОКАНА

19.11.2019

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през първи и втори семестър на учебната 2020 - 2021 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение.

 

Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс през учебната 2020-2021г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4,00 от завършените семестри. Докторантите трябва да представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 10 януари 2020 г. по начина и съгласно посочените указания на сайта на УАСГ: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО)

Кандидатите, желаещи да се явят на езиков изпит към Център по приложна лингвистика могат да заявят участие чрез попълване на заявление. Заявления за явяване на изпит се подават до 10.12.2019 г., в каб. 206Р, ЦМДМ. Датите за изпит към ЦПЛ са: 

Английски език: 11.12.2019 - 10 ч., зала 462

Френски език: 12.12.2019 - 13 ч., зала 456А

Немски език: 12.12.2019  - 15 ч., зала 455

Формат на изпита - есе и резюме на архитектурна или строителна тема. 

Забележка: Актуална информация за всички университети партньори - срокове за кандидатстване, езикови изисквания и друго се намира на страницата на отдела: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори.Източник: ЦМДМ