Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Класиране за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ /Първа покана 2020-2021/Програмни страни

11.02.2020

ЦМДМ обявява класиране по Първа покана на студенти за мобилност с цел обучение през академична 2020-21 год. в чуждестранни учебни заведения в Програмните страни по програма ЕРАЗЪМ+ .

В срок до 14.02.2020 г., 12,00 ч. всички кандидати следва да се явят в каб. 206 и да декларират съгласие или отказ от класирането чрез приложената декларация.

Информационна среща относно подготовката на документите на кандидатите ще се проведе на:

18.02.2019 год., от 13 до 14,30 ч., стая 816, корпус Б. 

25.02.2020 год., от 13 до 14,30 ч. стая 816, корпус Б /втора дата/

Присъствието е задължително. 

Списък с класирани кандидати: приложение по-долу.