Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

"Съвместното докторантско партньорство" (CDP) за 2020 г.

14.02.2020

 Съвместният изследователски център (JRC) оповести обявяването на пилотна фаза на програма "Съвместното докторантско партньорство" (CDP) за 2020 г. - инициатива за установяване на стратегическо сътрудничество с висши училища и научни организации (ВУЗ/НО), които присъждат докторски степени.

 "Съвместното докторантско партньорство" се характеризира с научни постижения и международна репутация.
Целта на CDP е да обучи ново поколение докторанти по наука и технологии. Специфичен акцент се поставя върху научно-политическия интерфейс. Първата обява за заявяване на интерес към пилотната фаза на CDP беше публикувана в края на 2016 г. В началото на 2020 г. е публикувана и втората обява.

Допустими за участие в CDP са НО, разположени в държави-членки на ЕС и държави, свързани с изследователската програма на ЕС "Хоризонт 2020". Те могат да кандидатстват в една или повече тематични области с няколко предложения, като всяко предложение се подава в отделен формуляр.
Обявените тематичните области са следните:

 • Дигитално управление;
 • Интелигентна, свързана и чиста мобилност;
 • Енергиен преход в ЕС;
 • Разработване на методи за наблюдение на напредъка, трансформации на дизайна и идентифициране на решения за постигане на целите за интелигентно развитие;
 • Сигурна и устойчива доставка на суровини за осигуряване на стратегическите ресурсни вериги;
 • Изкуствен интелект за наблюдение на земята;
 • Графични причинно-следствени модели за хибридни заплахи;
 • Устойчивост на изградената инфраструктура към природни и причинени от човека опасности;
 • Укрепване на здравето и профилактика на незаразни заболявания;
 • Неенергийни ядрени и радиологични технологии;
 • Синергия на качествени и количествени методи за предвиждане на дейности;
 • Поведенчески модели, прилагани при разработването на политики;
 • Устойчивост при сложен анализ на данни и статистическо моделиране;

Цялостно представяне на тематичния обхват на всяко направление е достъпно на следния линк от обявата:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships/cdp-thematic-fields

Докторските изследвания се организират, провеждат и контролират съвместно, от НО и съответния институт на JRC. По този начин докторантите имат възможност да осъществят част от докторантурата си в Съвместния изследователски център. За периода на пребиваване в JRC, на докторантите се предлага договор за субсидии от категория 20. Електронната връзка към обявата на страницата на JRC е следната:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships

Същият електронен портал дава достъп до линкове към:

 1. Покана за изразяване на интерес за CDP от НО (2020);
 2. Покани за изразяване на интерес за докторски позиции по схемата CDP.

Линкът за връзка с електронните страници на институтите на JRC е следния:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/grantholders/contract-and-working-conditions

На електронната страница на всеки JRC-център е публикуван валиден проект на национален трудов договор и ръководство за получатели на безвъзмездни средства, в което е представена нужната информация относно възнаграждение, данъчно облагане, отпуск, надбавки, социално осигуряване, пенсионни вноски и др.