Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” 2020-2021 / Програмни страни - ВТОРА ПОКАНА

20.02.2020

 Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през първи и втори семестър на учебната 2020 - 2021 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение.

ВАЖНО: Във връзка с извънредните обстоятелства и мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса в страната, ЦМДМ удължава срока за подаване на документите по поканата до 28.03.2020г. Всички документи могат да бъдат подадени електронно на адрес: aceint@uacg.bg.

 Желаещите да участват трябва да подадат своите документи по начина и съгласно посочените указания на сайта на УАСГ: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО).

Приложение: списък със свободни места по университети.

Забележка: Актуална информация за всички университети партньори - срокове за кандидатстване, езикови изисквания и друго се намира на страницата на отдела: Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори