Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Важна информация за участници в мобилност

01.04.2020

ЦМДМ предоставя на вниманието на всички участници в мобилност, информация изпратена от Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ - Националната  Агенция за България по администриране на програма "Еразъм".

Важно: Участниците в мобилност трябва да информират българските представителства зад граница, че в момента са на територията на съответната държава. Повече информация може да бъде намерена на сайта на Министерство на външните работи.

https://www.mfa.bg/bg/situationcenter

https://www.mfa.bg/bg/contacts

https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736

 

Информация относно отменени полети и отказ на авиокомпании да възстановят средствата за закупените билети:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_485

Информация и насоки от ЕК, относно изпълнението Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, в следствие разпространението на COVID-19:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/covid-19-essential-practical-advice-erasmus-and-european-solidarity-corps_enИзточник: ЦРЧР