Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

ЕЗИКОВИ ИЗПИТИ ЕРАЗЪМ+ 2020-2021 - втори семестър

02.10.2020

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява график на изпитите за езикова оценка към Център по приложна лингвистика за кандидатите за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” с цел обучение или практика. 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Изпитващ: ст.пр. Димана Керемидчиева
Писмен изпит: 12.10.2020 г., 09-11 ч., зала: 462 

ФРЕНСКИ ЕЗИК - Изпитващ: ст.пр. Борислав Колев
Писмен изпит: 14.10.2020 г., 13:00 ч., зала 457

НЕМСКИ ЕЗИК - Изпитващ: ст.пр. Мария Иванова
Писмен изпит: 12.10.2020. г., 13:00 ч., зала: 454

 

Всички желаещи да се явят на езиков изпит към Център по приложна лингвистика могат да заявят участие чрез попълване на приложеното заявление. Заявления за явяване на изпит се подават до 09.10.2020г., 14,00 Ч. в каб. 206Р, ЦМДМ.

Забележка: на устен изпит се явяват само успешно преминалите писмен изпит. График за устен изпит ще бъде обявен допълнително.

Евентуална промяна в графика на изпитите ще бъде отразена на сайта на УАСГ и изнесена на таблото пред каб. 206Р, ЦМДМ.