Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ 2021/2022/ Програмни страни- ПЪРВА ПОКАНА

11.05.2021

 Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ обявява ПЪРВА ПОКАНА за набиране на кандидати за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за академичната 2021-2022 г.

 В срок до 28.05.2021 г. студентите подават в ЦМДМ, каб. 206, Ректорат, следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно и се изпраща по мейл на aceint@uacg.bg. След това се разпечатва, подписва и оставя в каб. 206Р, ЦМДМ в посочения срок;

2. Справка за успех - удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от добър 4,00); Попълва се от студента само с личните данни, без да се изчислява успех и се предава в ЦМДМ. Справката по служебен път се изпраща на факултетната канцелария за изчисляване на успех. Дипломантите трябва да подадат документи преди явяване на дипломна защита. Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура;

3. Сертификат за владеене на чужд език - ниво мин. В2 (копие);

4. Уверение за статут на студента;

5. Писмо-покана от работодател (ако е приложимо, не е задължително при кандидатстване на първи етап)

Важно: Осъществяване на мобилност ще бъде възможно след 01.09.2021.

За повече информация - Международна дейност/Еразъм+ Програмни страни/Студентска мобилност с цел практика