Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ НА ДОКТОРАНТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАДЕМИЧНА 2021/2021г./Програмни страни

08.07.2021

 Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати - докторанти за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” за академична 2021/ 2022 г. в направление: мобилност с цел обучение в програмните страни.

Списък с университетите-партнъори по програмата се намира на сайта на УАСГ: Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Партньори (тук: http://www.uacg.bg/?p=397&l=1 ).

Кандидатите трябва да са в редовна форма на обучение през академична 2021-2022 година. След като изберат университет, кандидатите следва да изпратят запитване към конкретен преподавател в приемащата институция. Той трябва да потвърди в писмена форма, че приема да работи с докторанта за посочен период, не по-малък от три месеца.

На желаещите да осъществят мобилност до края на календарна 2021 година, ще бъдат приложени правилата и условията на програмата в предходния програмен период 2014-2021. 


Краен срок за подаване на документи: 16.08.2021 г.

Необходими документи за кандидатстване::
1. Формуляр за кандидатстване
2. Заповед за зачисляване
3. Копие от сертификат за владеене на езика, с който ще се извършва дейността.
 

Допълнителна информация може да намерите на сайта на УАСГ: Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО)/ Кандидатстване : https://www.uacg.bg/?p=425&l=1.