Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел ПРАКТИКА по програма Еразъм+ 2023/2024 Програмни страни - ВТОРА ПОКАНА - УДЪЛЖЕН СРОК!

17.05.2023, ЦМДМ

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ УДЪЛЖАВА срока на конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2023-2024 г. в направление: мобилност за студенти, докторанти и дипломанти с цел практика - ВТОРА ПОКАНА

Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс през учебната 2022-2023 г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4,00 от завършените семестри.

Докторантите трябва да представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Дипломантите трябва да кандидатстват и подадат документи ПРЕДИ датата на защита на дипломната си работа.


Желаещите могат да подадат документи в срок до 16.06.2023 г., 12,00 ч.
Необходими документи за кандидатстване - ТУК: