Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

NeRu | New Ruralities - Международна съвместна творческа работилница

20.06.2023, ЦМДМ

10-16 Септември 2023

Брацигово и Куклен 
БЪЛГАРИЯ
Кандидатствайте сега!
 

Присъединете се към 40 магистри и докторанти по архитектура и урбанизъм от Европа (Белгия, Испания, Португалия, Италия, Швейцария, България) в образователен творчески експеримент, за да научите повече за това, каква е същността на селското в Европа и какви ще, биха могли или трябва да бъдат новостите в селските райони в близко бъдеще, за да отговорят на днешните най-належащи социални и екологични проблеми.

Работилницата включва:

Ø Теренни обиколки и посещения на малки градове, селски райони, характерни ландшафти и забележителности в областите Пазарджик и Пловдив;
Ø Срещи с местни заинтересовани страни: общински власти, културни и граждански организации, представители на предприятия и инициативни групи, активни граждани;
Ø Експерименти с различни методи за очертаване и представяне на новостите в селските райони;
Ø Лекции от водещи европейски преподаватели, изследователи и практици;
 
Разходите за пътуване, храна и настаняване сe поeмат от проект NERU,  съ-финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.
 
На всеки участник ще бъде издаден сертификат за участие с опция за признаване на 2 ECTS кредита.
 
Квота за участниците от България: 10 бр. студенти, записани в бакалавърски, магистърски и докторски програми на Архитектурния факултет на УАСГ.
 
Английски език: Ниво B2 за разбиране, ниво B1 за говорене и писане според Общата европейска референтна рамка за езиците (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR https://tinyurl.com/bdfhpray))
 
! 16 юли 2023 г краен срок за кандидатстване !
 
Заявете своето желание за участие като попълните следния формуляр:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdETByvQhZsy-hgChrvoIX0AkCgUXJ3KRqSPaEtd1fkExoQ7Q/viewform?usp=sf_link
 
За допълнитена информация можете да се обърнете към: burov_far@uacg.bg и tasheva_far@uacg.bg 
 
Класиране: до 20 юли 2023г.
 

 Източник: NERU