Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

ЕЗИКОВИ ИЗПИТИ ЕРАЗЪМ+

13.11.2023

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява дата за изпит за езикова оценка към Център по приложна лингвистика (ЦПЛ).

 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Дата: 24.11.2023 г.,14- 16 ч., зала: 261

Писмен изпит: есе и резюме

Устен изпит: дискусия

Изпитващ преподавател: Анета Калмаданска

Линк за предварителна регистрация и записване до 22.11.23, 14 ч.

https://forms.gle/gur8hBs73s3ri2J7A

До изпит ще бъдат допуснати само предварително записали се в упоменатите срокове. 

Важно: Бихме искали да уведомим всички желаещи, че изпитите се организират само за кандидатстващите за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+.

Кандидатстването за обучение се състои от два етапа: предварително вътрешно класиране от УАСГ, а след това - селектираните кандидати подават документи за прием в избраното партньорско висше училище /ПВУ/. При вътрешното предварително класиране е допустимо да се представи диплома за средно образование с проведено чуждоезиково обучение /общ хорарирум прибл. 600 ч./. В случай, обаче че ПВУ има изрични изисквания за представяне на сертификат, кандидатът е длъжен да представи такъв при предварителното кандидатстване за да може да бъде класиран. 

Покана за кандидатстване за обучение ще бъде обявена в края на ноември т.г.. 

Повече информация за условията за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+, може да се види тук.

Повече информация за партньорските висши училища и езиковите им изсквания може да се види тук: