Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Кандидатстване за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение по програма Еразъм+ за 2024-2025г./ ПЪРВА ПОКАНА/ Програмни страни

20.11.2023

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява ПЪРВА покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност по програма “Еразъм+” през учебната 2024 - 2025 г. в направления: мобилност на персонал с цел преподаване или обучение.

Право на участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ имат всички преподаватели и служители в УАСГ – щатни и нещатни, независимо от тяхната длъжност и научна степен (професори, доценти, асистенти).
Преподавателите и служителите имат право да реализират едно участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ+ в рамките на една академична година. Допълнително условие за включване в мобилността е доброто владеене на съответния чужд език, на който се извършва преподаването и обучението на студенти в приемащия университет. Университетска селекционна комисия извършва класиране в случаите, когато има повече кандидати за заемане на едно място за мобилност.

Мобилността на преподавателите и служителите се реализира в рамките на учебните семестри на съответните приемащи университети.

Продължителността на мобилността е 5 дни, за преподаватели - мин. 8 часа академична заетост.

Желаещите кандидати могат да подадат документи в срок до  10.01.2024 г.,12ч. 

Необходими документи за кандидатстване ТУК: