Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел ПРАКТИКА по програма Еразъм+ 2024/2025 Програмни страни - ПЪРВА ПОКАНА

20.11.2023

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2024-2025 г. в направление: мобилност за студенти, докторанти и дипломанти с цел практика - ПЪРВА ПОКАНА

Образователна мобилност с цел практика /стаж/ е насочена към студенти и докторанти, както и към наскоро дипломирани студенти и докторанти. 

Ако канидидатите за мобилност завършват скоро, трябва да да подадат документите си преди датата на защита, т.е. имат право да осъществят стажа си и след като са завършили, но трябва да са селектирани от ЦМДМ към УАСГ преди това и практиката да приключи до 1 година след първата дата на държавен изпит/дипломна защита.

Желаещите кандидати могат да подадат документи в срок до 10.01.2024 г., 12,00 ч.

Необходими документи за кандидатстване и допълнителна информация - ТУК:

След като се подадат онлайн, уверенията /в оригинал/ и формулярите се донасят в ЦМДМ, каб. 206 в приемно време, както следва:

Вторник: 10.00 до 12.00 и Четвъртък от 14.00 до 16-00 ч.