Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Студентски конкурс "Архитектурни конструкции" съвместно с Baumit

03.06.2024

Баумит България ЕООД и катедра „Технология на архитектурата”, Архитектурен факултет, УАСГ
обявяват явен студентски конкурс за проект за обществена сграда в рамките на дисциплината "архитектурни конструкции"
 

Право на участие имат всички редовно записани студенти от специалност Архитектура, трети курс, УАСГ през летния семестър на учебната 2023/2024 година.
За участие в конкурса се изисква лично заявяване на регистрация в канцеларията на катедра „Технология на архитектурата”, Архитектурен факултет, УАСГ – кабинет 713, етаж 7, блок А.
Участието в конкурса е безплатно и доброволно. Разходите, свързани с изготвянето и представянето на конкурсния проект, са за сметка на самия участник.
Всеки участник представя един собствен проект изработен през летния семестър на учебната 2023/2024 година по темата обявена в заданието на катедра „Технология на архитектурата”.
В приложения файл ще намерите подробен регламент на конкурса.