Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел ОБУЧЕНИЕ по програма Еразъм+ 2024/2025 / Програмни страни - ВТОРА ПОКАНА

19.06.2024

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през ВТОРИ СЕМЕСТЪР  на учебната 2024-2025 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение.

Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс през учебната 2023-2024 г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4,00 от завършените семестри.

Докторантите трябва да представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Желаещите кандидати могат да подадат документи в срок до 15.07.2024 г., 12,00 ч.

Необходими документи за кандидатстване - ТУК:

Моля кандидатите да обърнат особено внимание на езиковите изисквания за ниво и сертификат от страна на приемащия университет. Списък с университетите, с които УАСГ има сключено споразумение може да бъде разгледан тук: 

Забележка:  Възможно е да има промени в условията за кандидатстване на приемащата институция за следващата академична година. Класираните кандидати ще бъдат уведомени своевременно през септември н.г.

Списък с останали свободни места: Приложен