Начало / Студенти и Докторанти / Новини /

Специализиран курс по научна комуникация на английски език в архитектурата, строителството и геодезията 2024/2025

29.06.2024

За поредна година Център „Приложна лингвистика“ организира за действащи докторанти на УАСГ теоретико-практически Специализиран курс по научна комуникация на английски език в архитектурата, строителството и геодезията. Курсът ще се проведе през зимния семестър на учебната 2024/2025 год. с общ хорариум 60 учебни часа и ще носи на докторантите 10 кредита.

Целта на курса е чрез практически задачи докторантите да повишат своята чуждоезикова компетентност за съставяне и устно представяне на специализирани академични текстове на английски език – научни статии, доклади, лекции, презентации; да усъвършенстват комуникативните си умения в ежедневни и професионални ситуации; да усвоят стратегии и развият навици за самостоятелно поддържане и надграждане на специализирания английски език.

За успешното завършване на курса, докторантите ще използват придобитите знания и умения за разработване на двуезичен мини терминологичен глосар от основни понятия в тяхната тясна специална област, за писане на резюме към научна статия, за създаване и представяне на кратка лекция по специалността, както и за устна PowerPoint презентация по дадена тема от дисертацията.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА: Курсът се провежда в онлайн формат през платформата MS Teams в продължение на 15 седмици: 2 пъти х 2 учебни часа: вторник и четвъртък 16-18 часа.

ВХОДЯЩ ТЕСТ: При заявка за участие в курса, и като задължително условие за записване, кандидатите трябва да направят онлайн тест за определяне на ниво.

Повече информация на посочения имейл или тел. 0888 949292 - ст. пр. д-р Добромира Хичева.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: До 16.09.24 г. на имейл адрес hicev_fld@uacg.bg (ст. пр. д-р Добромира Хичева) с копие до зам.-деканите по научна дейност.