Home / Students / Student News /

Стипендии на Германската служба за академичен обмен DAAD

27.09.2019

Германската служба за академичен обмен (DAAD) , съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени.

  DAAD предлага за академичната 2019/2020 година следните видове стипендии:

Летни курсове за студенти
За продължаване на следването след завършена бакалавърска степен
Изследователски стипендии за докторанти и млади учени
Стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени
Повторна покана за бивши стипендианти

Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страниците на:

Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”: http://www.cmfnd.org/?lang=bg,

DAAD: https://www.daad.de/en/,

Посолството на Германия: https://sofia.diplo.de/ и

https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/

Повече информация за видовете стипендии се намира в приложения документ.