Home / Students / Student News /

Кандидатстване за мобилност на докторанти по програма Еразъм+ за академична 2019/2020г./Програмни страни

05.11.2019

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати - докторанти за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” за академична 2019/ 2020 г. в направление: мобилност с цел обучение е програмните страни.

Списък с университетите-партнъори по програмата се намира на сайта на УАСГ: Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Партньори (тук: http://www.uacg.bg/?p=397&l=1 ).

Кандидатите трябва да са в редовна форма на обучение през академична 2019-2020 година. След като изберат университет, кандидатите следва да изпратят запитване към конкретен преподавател в приемащата институция. Той трябва да потвърди в писмена форма, че приема да работи с докторанта за посочен период, не по-малък от три месеца.


Краен срок за подаване на документи: 20.12.2019г., както следва:
1. Формуляр за кандидатстване
2. Заповед за зачисляване
3. Копие от сертификат за владеене на езика, с който ще се извършва дейността.
 

Допълнителна информация може да намерите на сайта на УАСГ: Начало / Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО)/ Кандидатстване : https://www.uacg.bg/?p=425&l=1.

 Source: ЦМДМ