Home / Students / Student News /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” 2020/2021 / Програмни страни - ПЪРВА ПОКАНА

19.11.2019

 Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през първи и втори семестър на учебната 2020 - 2021 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение.

 Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс през учебната 2020-2021г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4,00 от завършените семестри. Докторантите представят копие от решение за зачисляване в докторантура.


 Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 10 януари 2019 г. по начина и съгласно посочените указания на сайта на УАСГ: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО).: https://www.uacg.bg/?p=425&l=1

 

 

 Желаещите да се явят на езиков изпит в Център по приложна лингвистика могат да заявят участие чрез попълване на приложеното заявление. Заявления за явяване на изпит се попълват и подават до 11 декември 2018 г., 17 ч. в каб. 206 Р, ЦМДМ. Графикът на изпитите ще бъде публикуван допълнително в сайта на УАСГ.

 

 Source: ЦМДМ