Home / Students / Student News /

Стипендии на Германската служба за академичен обмен DAAD

09.09.2021

Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени.

 

Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страницата на:

 

 

www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/

https://www.facebook.com/DAADBulgarien/