Home / Students / Student News /

Стипендии на Германската служба за академичен обмен DAAD/ 2023-2024

22.08.2022

Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени.

Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на страницата им: http://daad.de и във Фейсбук: https://www.facebook.com/DAADBulgarien/

 

Лице за контакт:

Jacqueline Dyballa, jdyballa@hotmail.com

DAAD- Lektorin

Institut für Germanistik und Skandinavistik

Universität Sofia Sv. Kliment Ohridski

Bul. Tsar Osvoboditel 15

1504 Sofia / Bulgarien