Home / Students / Student News /

Специализиран курс по английски език в архитектурата, строителството и геодезията 2023/2024 г.

05.06.2023

За поредна година Център „Приложна лингвистика“ организира за действащи докторанти на УАСГ теоретико-практически Специализиран курс по английски език в Архитектурата, строителството и геодезията. Курсът ще се проведе през зимния семестър на учебната 2023/2024 год. с общ хорариум 60 учебни часа и ще носи на докторантите 10 кредита.

Целта на курса е чрез практически задачи докторантите да повишат своята чуждоезикова компетентност за съставяне и устно представяне на специализирани академични текстове на английски език – научни статии, доклади, лекции, презентации; да усъвършенстват комуникативните си умения в ежедневни и професионални ситуации; да усвоят стратегии и развият навици за самостоятелно поддържане и надграждане на специализирания английски език.

Докторантите ще използват придобитите знания и умения за разработване на двуезичен мини терминологичен глосар от основни понятия в тяхната тясна специална област, за писане на резюме към научна статия, за създаване и представяне на кратка лекция по специалността, както и за устна презентация по дадена тема от дисертацията.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА: Курсът се провежда в продължение на 15 седмици по 4 учебни часа в удобно за курсистите време.

ВХОДЯЩ ТЕСТ: При заявка за участие в курса, и като задължително условие за записване, кандидатите трябва да направят онлайн тест за определяне на ниво.

Повече информация на посочения имейл или тел. 0888 949292 - ст. пр. д-р Добромира Хичева.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: До 21.09.23 г. на имейл адрес dobromira.hitcheva@gmail.com (ст. пр. д-р Добромира Хичева) с копие до зам.-деканите по научна дейност.Source: ЦПЛ