Home / Students / Student News /

Класиране за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ /Втора покана 2023-2024/Програмни страни

25.09.2023

 ЦМДМ обявява класиране по ВТОРА покана за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение през академична 2023-24 год., втори семестър в чуждестранни учебни заведения в Програмните страни по програма ЕРАЗЪМ+.

 В срок до 27.09.2023 г., 12,00 ч. всички кандидати следва да декларират съгласие или отказ от класирането чрез приложената декларация, изпращайки я само по имейл на silvia_int@uacg.bg