Home / Students / Student News /

Кандидатстване за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение по програма Еразъм+ за 2024-2025г./ ПЪРВА ПОКАНА/ Програмни страни

20.11.2023

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява ПЪРВА покана за кандидатстване за осъществяване на мобилност по програма “Еразъм+” през учебната 2024 - 2025 г. в направления: мобилност на персонал с цел преподаване или обучение.

 В срок до 10.01.2024 г.,17ч. желаещите да участват, трябва да попълнят следните документи:


1.Онлайн Формуляр за кандидатстване

След изпращането му, отговорите се получават на посочения от лицето имейл. Формулярът се запазва като pdf, след което се подписва и изпраща на адрес: aceint@uacg.bg.

2. Декларация за съгласие за обработка на лични данни на физическо лице - попълва се и се прикачва във формуляра за кандидатстване.