Home / Students / Student News /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел ПРАКТИКА по програма Еразъм+ 2024/2025 Програмни страни - ПЪРВА ПОКАНА

20.11.2023

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2024-2025 г. в направление: мобилност за студенти, докторанти и дипломанти с цел практика - ПЪРВА ПОКАНА