Home / Students / Student News /

На вниманието на дипломантите! Кандидатстване за студентска мобилност с цел ПРАКТИКА по програма Еразъм+ 2023/2024 Програмни страни - ТРЕТА ПОКАНА

11.12.2023

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през академичната 2023-2024 г. в направление: мобилност за студенти дипломанти с цел практика - ТРЕТА ПОКАНА

Канидидатите за мобилност които сега са дипломанти, трябва да подадат документите си преди датата на защита, т.е. имат право да осъществят стажа си и след като са завършили, но трябва да са селектирани от ЦМДМ към УАСГ преди това и практиката да приключи до 1 година след първата дата на държавен изпит/дипломна защита.

Желаещите кандидати могат да подадат документи в срок до 15.01.2024 г., 12,00 ч.

Необходими документи за кандидатстване и допълнителна информация:  тук

Формуляр за кандидатстване по трета покана за 2023-2024 а.г.:  тук

С цел повишавене на възможностите за осъществяване на практика след датата на завършване, препоръчваме на кандитатите също така да подадат документите си и по отворената в момента първа покана за 2024-2025 а.г. : тук