Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование)

Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование)

Допълнителен прием на студенти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 година

УАСГ обявява допълнителен прием на студенти по държавна поръчка за специалностите от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" за учебната 2023/2024 година.

Информация за условията на допълнителния прием по държавна поръчка за свободни места за първокурсници се намира в приложения файл.