Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 57 (2024) / Брой 1

Брой 1

 

 • Относно максималното натисково натоварване от мостов кран върху носещите колони на сграда

K. Радлов, А. Таушанов

(пълен текст PDF)

 

 • Проучване и анализ на приложението на СИМ при проектиране в България

Л. Илиев

(пълен текст PDF)

 

 • Отражение на пандемията от Ковид-19 върху управлението на офис сгради в България през периода 2020 – 2022 г.

Д. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Проучване на водопотреблението в магазини за промишлени и хранителни стоки в град София

Е. Цанов, В. Радованов, Д. Аличков

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално определяне на собствени честоти на трептене на тяло с една неподвижна точка

П. Павлов, Т. Тодоров

(пълен текст PDF)

 

 • Дисперсно армирани тунелни облицовки в здрави скални масиви. Методи за проектиране

М. Петков

(пълен текст PDF)

 

 • Сеизмично поведение на дисперсно армирани тунелни облицовки

М. Петков

(пълен текст PDF)

 

 • Принцип на Saint-Venant и безгредови етажни плочи

Я. Михов

(пълен текст PDF)

 

 • Енергийно еквивалентен метод за решаване на нелинейни уравнения по метода на крайните елементи с използване на обобщена хиперболична зависимост напрежение-деформация

А. Александров

(пълен текст PDF)

 

 • Как японското законодателство благоприятства планирането на територии с високо застрояване и предразполага появата на стройни високи сгради

Р. Вълков

(пълен текст PDF)

 

 • Жилищно застрояване с висок интензитет – актуален модел за градско развитие

П. Митева

(пълен текст PDF)

 

 • Абстрактност и реалистичност в архитектурните изобразителни средства

Ц. Цинзев

(пълен текст PDF)

 

 • Класификация на междинните пространства в жилищните форми

Е. Деянова

(пълен текст PDF)

 

 • Тенденции в архитектурната среда на съвременните музеи

Е. Любенова-Драганова

(пълен текст PDF)

 

 • Развитие на структурата на съвременните изложбени пространства

Е. Любенова-Драганова

(пълен текст PDF)

 

 • Лека подпорна стена – принципни разлики при проектиране по НППС и ЕК7 при статично натоварване

И. Марков

(пълен текст PDF)

 

 • Компрометирани скални откоси на пътни участъци около град Рудозем

Д. Фотев

(пълен текст PDF)

 

 • Моделиране на замърсяването на въздуха от транспорта по софийски булеварди

A. Буров, Д. Брезов

(пълен текст PDF)

 

 • Устойчивост на железопътни релси тип 49Е1 и 60Е1 срещу появата на основни видове неизправности на горното строене на железния път при хоризонтални криви с радиус 300 m

М. Божинов

(пълен текст PDF)

 

 • Съществуващи мостове – подход при проверка за поемане на напречна сила

И. Топурова

(пълен текст PDF)

 

 • Някои проблеми при триизмерното моделиране на пътното тяло в открит участък за двулентови пътища чрез използване на съвременни BIM софтуерни продукти

Д. Мартинов

(пълен текст PDF)

 

 • Намаляване на потреблението на ресурси и на отпечатъка на въглероден диоксид чрез използване на фундаментни слоеве за пътни настилки

Б. Христов, К. Йохансен, Н. Карено

(пълен текст PDF)