Начало / Прием / Редовно / Задочно обучение (след завършено средно образование) / Специалности /

Устройство и управление на земи и имоти - 2022/2023 г.

Устройство и управление на земи и имоти - 2022/2023 г. - Бакалавър (BA)

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Устройство и управление на земи и имоти - 2022/2023 г.
Учебен план
Анотации

Устройство и управление на земи и имоти - 2022/2023 г.
Факултет Геодезически факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Ректорат, етаж 2, 209Р

Телефон (+359 2) 966 22 01
(+359 2) 963 52 45 /424
0884 94 69 53
Факс (+359 2) 866 22 01
E-mail dean_fgs@uacg.bg