Начало / Прием / Доктор / Акредитирани докторски програми

Акредитирани докторски програми

 

Към Архитектурен факултет

            ДП: Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли                                                           

            обучаваща катедра Индустриални сгради

            обучаваща катедра Обществени сгради

            обучаваща катедра Жилищни сгради

            обучаваща катедра Технология на архитектурата

            ДП: Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн

            обучаваща катедра Интериор и дизайн за архитектурата

            ДП: Териториално, ландшафтно устройство и градоустройство

            обучаваща катедра Градоустройство

            ДП: Теория и история на архитектурата

            обучаваща катедра История и теория на архитектурата

            ДП: Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на архитектурата

            обучаваща катедра История и теория на архитектурата

 

Към Строителен факултет

            ДП: Строителни конструкции (стоманобетонни и зидани конструкции; стоманобетонни мостове; обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения; метални конструкции; дървени конструкции; комбинирани конструкции; стоманени и комбинирани мостове)

            обучаваща катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

            обучаваща катедра Масивни конструкции

            ДП: Строителни материали и изделия и технология на производството им

            обучаваща катедра Строителни материали и изолации

            ДП: Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика                                                                                                                      

            обучаваща катедра Строителна механика

            ДП: Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в строителство)

            обучаваща катедра Автоматизация на инженерния труд

            ДП: Технология и механизация на строителното производство

            обучаваща катедра Технология и механизация на строителството

            ДП: Организация и управление на производството (строителство)

            обучаваща катедра Организация и икономика на строителството

 

Към Факултет по транспортно строителство

            ДП: Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения

            обучаваща катедра Железници

            ДП: Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения

            обучаваща катедра Пътища и транспортни съоръжения

            ДП: Транспортни съоръжения

            обучаваща катедра Пътища и транспортни съоръжения

            ДП: Земна основа, фундиране и подземно строителство (геотехника)

            обучаваща катедра Геотехника

 

Към Хидротехнически факултет

            ДП: Водоснабдяване и канализация

            обучаваща катедра Водоснабдяване, канализация и пречистване на води

            ДП: Хидротехническо строителство

            обучаваща катедра Хидротехника и хидромелиорации

            ДП: Хидромелиоративно строителство

            обучаваща катедра Хидротехника и хидромелиорации

            ДП: Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство

            обучаваща катедра Хидравлика и хидрология

            ДП: Строителна механика, съпротивление на материалите и теоретична механика                                                                                                                     

            обучаваща катедра Техническа механика

 

Към Геодезически факултет

            ДП: Обща, висша и приложна геодезия, кадастрални и геоинформационни системи

            обучаваща катедра Геодезия и геоинформатика

            обучаваща катедра  Приложна геодезия

            обучаваща катедра Висша геодезия

            ДП: Картография и ГИС

            обучаваща катедра Фотограметрия и картография

            ДП: Фотограметрия и дистанционни методи

            обучаваща катедра Фотограметрия и картография

            ДП: Земеустройство и опазване на земеделските земи (вкл. управление на  имоти)

            обучаваща катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти