Начало / Прием / Магистър след средно образование

Магистър след средно образование

Обща информация

Акредитирани специалности

Признаване на придобито средно образование в чужбина

Места за прием за учебната 2024-2025 г.

Условия за прием

Балообразуване

Документи и място на подаване

                         Онлайн подаване

                         Център за подаване на документи в УАСГ

Срокове

Кандидатстудентски изпити

Програми за изпитите

Такси

                        Такси за изпити

                        Такси за кандидатстване

                        Такси за обучение

Нормативна уредба

                         Справочник за кандидат-студенти за 2024/2025 г.

                         Правилник за приемане на студенти в УАСГ за 2024/2025 г.

Новини за кандидат-студенти 2024 г.          

Предишни кампании                                                                           

Контакти