Home / Become a Student / Regular / Parttime Courses / Application forms and Fees

Application forms and Fees

Таксите за кандидатстване се определят от Министерски съвет. След обявяването им, УАСГ ще уведоми своевременно кандидатите за размера на таксите. Конкурсните такси се заплащат при подаване на кандидатстудентските документи - на място в зала 225, гише "Каса".