Начало / Прием / Бакалавър / Акредитирани специалности

Акредитирани специалности

Специалности за прием в УАСГ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“

Специалности

Форма на обучение

Срок на обучение

Държавна поръчка/

платено обучение

Начало на

обучението

Език на преподаване

към Архитектурен факултет 

 

Урбанизъм

редовна

4 години

(8 семестъра)

Държавна поръчка

от месец септември

Български

към Строителен факултет

 

Управление в строителството

редовна

4 години

(8 семестъра)

Държавна поръчка

от месец септември

Български

към Хидротехнически факултет 

 

Инженерна екология

редовна

4 години

(8 семестъра)

Държавна поръчка

от месец септември

Български

към Геодезически факултет

 

Устройство и управление на земи и имоти

редовна

4 години

(8 семестъра)

Държавна поръчка

от месец септември

Български

 

 

 

 

 

Converted to HTML with WordToHTML.net