Начало / Прием / Бакалавър / Признаване на придобито средно образование в чужбина

Признаване на придобито средно образование в чужбина

Съгласно чл. 8 (3) от Правилника за приемане на студенти в УАСГ за учебната 2024/2025 година

(3)     Кандидат-студентите по чл. 8, завършили средно образование в небългарски училища, представят в УАСГ удостоверение за признато средно образование от Министерството на образованието и науката или от Регионално управление на образованието по местоживеене, съдържащо преизчислените по шестобалната система оценки по отделните предмети.